nederlandse beroepsvereniging voor doula's

NBvD-lid

Als lid van de NBvD werk ik volgens de beroepscode van de NBvD.

Aangesloten bij de NBvD

Als een doula is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula's betekent dit dat zij de gedragscode die de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula's onderschrijft erkent.

Een doula van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula's gaat voor goede samenwerking (met respect) voor andere beroepsgroepen. Zij zal eventueel (waar nodig) de wensen van de moeder kenbaar maken, wanneer zij hiertoe niet meer in staat blijkt. Deze wensen zijn zoals beschreven in het geboorteplan van de moeder en haar (geboorte) partner.

Tevens volgt een doula van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula's elk jaar diverse bijscholingen zodat zij op de hoogte is van alle nieuwe ontwikkelingen rondom zwangerschap, geboorte en in de post partum periode.

Meer informatie? Kijk dan op de site van de NBvD https://nbvd.nl/