Over Geneviève 


"There is no limit to what we, as women, can accomplish." - Michelle Obama

doula gezin fotohsoot sanne nillissen fotograaf

GeboortebegeleidingInmiddels heb ik vele geboortes mogen begeleiden:

♡ Vrouwen en hun (geboorte)partner die jonger en/of ouder dan ik zijn. 
♡ Begeleiding gericht specifiek op de (geboorte)partner 

♡ Vrouwen en hun (geboorte)partner die een verliesgeboorte (gaan) ervaren.

♡ Vrouwen met en zonder (geboorte)partner. 

♡ Vrouwen en hun (geboorte)partner die een eerdere verliesgeboorte hebben ervaren.
♡ Vrouwen en hun (geboorte)partner zwanger van hun eerste kindje tot hun vijfde kindje. 

♡ Vrouwen en hun (geboorte)partner die thuis willen bevallen of vrouwen met een medische indicatie. 
♡ Vrouwen en hun (geboorte)partner die bevallen van een prematuur of dysmatuur kindje
♡ Vrouwen en hun (geboorte)partner die eerder een verliesgeboorte hebben ervaren
♡ Vrouwen en hun (geboorte)partner zwanger van een eenling- of een meerling
♡ Vrouwen en hun (geboorte)partner die bevallen met een (spoed) keizersnede

♡ Vrouwen en hun (geboorte)partner met een migratie achtergrond.

♡ Vrouwen en hun (geboorte)partner die te maken hebben (of hebben gehad) met traumatische ervaringen op verschillende facetten in hun leven.

♡ Vrouwen en hun (geboorte)partner die een medisch traject hebben gevolgd om zwanger te raken.


Hierdoor heb ik een breed scala aan ervaring opgedaan. Dit zorgt ervoor dat ik voor elke situatie unieke, en passende ondersteuning kan bieden. Waarbij de zwangere vrouw en haar (geboorte)partner zichzelf op elk moment gesteund, gehoord en geliefd voelen. 


geboortefotograaf newborn babyboy ouders doula geboortedoula

Klinisch verloskundige over Geneviève

"De kern van een doula is weten wanneer je ondersteuning moet bieden. En weten wanneer je een stap terug moet doen. Geneviève weet feilloos aan te voelen bij elke situatie wanneer dat is." 

Over Geneviève

Als klein kind was ik al gefascineerd door geboorte. Toch besloot ik een compleet andere kant op te gaan. Een studie tot sociaal werker volgde. Echter de fascinatie voor alles wat te maken had met zwangerschap en geboorte bleef.

Tijdens de zwangerschap van mijn oudste zoon las ik over een 'doula'. Dat concept fascineerde me. In alle facetten sprak het me aan dat er een extra persoon bij was. Erop gericht om de barende en haar (geboorte)partner te ondersteunen. Waarmee je al een band opbouwt tijdens de zwangerschap, en die er na de geboorte ook nog voor je is. Die er voor jou is, die jou continue ondersteunt, en voorziet van praktische informatie en emotionele ondersteuning.

De geboorte van mijn drie kinderen was in groot contrast met elkaar. Van een medische ziekenhuisbevalling tot een fysiologische thuisbevalling, en allerlei ervaringen daar tussenin. Die ervaringen zorgen ervoor dat ik een brede kijk op zwangerschap, geboorte en kraamtijd heb. Mijn open en empathische houding zorgen ervoor dat ik in een breed scala aan situaties kan ondersteunen.

zwanger geboorte doula geboortebal radboud umc papa mama vader moeder

Mijn wens voor elke zwangere en haar (geboorte)partner:
Ik gun het elke zwangere vrouw en haar (geboorte)partner om zichzelf op elk moment geïnformeerd, gedragen, vertrouwd en geliefd te voelen. Ik gun iedere zwangere vrouw en haar (geboorte)partner het gevoel van eigen regie over hun proces, ongeacht hoe het verloop daarvan is. Zodat zij met een goed gevoel kunnen terugkijken op de zwangerschap, geboorte en kraamtijd.